Legea aplicabila actului juridic civil

legea aplicabilaLegea aplicabila actului juridic. Pentru actul juridic civil, legiuitorul a stabilit ca regula aplicarea legii civile în vigoare la data încheierii lui. Legea în vigoare la data încheierii actului juridic privește.: Condițiile de validitate. Nulitatea. Alte aspecte ce privesc încheierea acestuia. Alte cauze de ineficacitate. Regulile de interpretare a actului. Efectele actului juridic (chiar dacă aceste efecte se produc după intrarea în vigoare a unei legi noi ). Executarea obligațiilor asumate de părți. Încetarea actului juridic. „Contractul este supus dispozițiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea. Interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa”. Actele juridice lovite de nulitate absoluta/relativa la data întrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi. Aceeași dispoziție aplicându-se și altor cauza de ineficacitate. Neputând fi considerate valabile potrivit dispozițiilor legii noi

Continue reading “LEGEA APLICABILA – IN CAZUL SUCCESIUNII DE LEGI IN TIMP” »

433 views