Promisiunea unilaterala de vânzare

Promisiunea unilaterala de vânzare exista atunci când o singura parte contractanta se obliga sa vândă un lucru. (sau sa cumpere). cealaltă parte rezervându-și numai posibilitatea de a-și manifesta, ulterior consimțământul de a încheia contractul. Promisiunea unilaterala de vânzare este un contract unilateral. (creează obligații numai pentru una dintre parți – pentru promitere).
 
Promisiunea unilaterala de vânzare este arhetipul promisiunilor de vânzare. Atunci când părțile convin ca una dintre ele sa rămână legata de propria declarație de voința, iar cealaltă parte sa poată accepta ori refuza. Acea declarație se considera o oferta irevocabila.

Continue reading “Promisiunea unilaterala de vanzare – Pactul de optiune” »

142 views