Archives

2 Articles

Sechestrul judiciar

by #recuperari-asigurari

sechestrulSechestrul judiciar reprezinta o măsura asiguratorie care reprezinta, asa cum prevede art. 972 C.proc.civ., indisponibilizarea bunului/lor ce formează obiectul litigiului. De asemenea, conform textului de lege pot forma obiectul măsurii și alte bunuri în afara celor ce fac obiectul litigiului. In acest din urma caz sechestrul judiciar se realizează prin încredințarea pazei bunului unui administrator-sechestru desemnat potrivit legii. Așadar, sechestrul judiciar reprezinta măsura ce se aplica în cazul bunurilor care formează obiectul litigiului pe fond. Măsura poate fi dispusa și asupra unor bunuri cu privire la care nu exista un proces. Ea se realizează prin încredințarea acestor bunuri unui administrator-sechestru, pana când procesul va fi finalizat printr-o hotărâre executorie.

Continue reading “Sechestrul judiciar” »

158 views

Poprirea asiguratorie – mijloc de indisponibilizare

by #recuperari-asigurari

poprirea asiguratoriePoprirea asiguratorie reprezinta o măsura asiguratorie ce are ca scop asigurarea părții, prin indisponibilizare. Poprirea asiguratorie nu reprezinta o măsură de executare silita, ci un mijloc procesual care intra în conținutul acțiunii civile. Aceasta măsură se poate înființa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporale. Bunurile asupra cărora se înființează poprirea asiguratorie trebuie sa fie bunuri urmaribile ale debitorului. De asemenea, aceste bunuri sunt datorate debitorului de o terță persoana sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile de înființare prevazute la art. 953 C.proc.civ. (adică cele de la înființarea măsurii sechestrului asigurător).

Continue reading “Poprirea asiguratorie – mijloc de indisponibilizare” »

30 views