Participarea terților la judecata prezintă avantaje incontestabile. Permite reunirea într-un singur proces a tuturor persoanelor interesate de pretenția supusa judecații. Insa, participarea terților la judecata poate avea și unele inconveniente. Poate întârzia solutionarea cererii principale sau poate ridica anumite probleme privind competenta.

Participarea terților la judecataSpre deosebire de hotărârile penale (care sunt opozabile erga omnes), hotărârile civile nu produc efecte intre părți, cu excepțiile prevazute de lege. Pentru ca hotărârea civila sa producă efecte și fata de alte persoane, este necesara introducerea acestora în proces. Art. 435 C.proc.civ., prevede “hotărârea judecătorească este obligatorie și produce efecte numai intre parți și succesorii acestora..”. “este opozabila oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urma nu face, în condițiile legii, dovada contrara”. Astfel, pentru ca hotărârea sa fie obligatorie pentru un terț acesta trebuie sa devina parte litiganta ori succesor.

Continue reading “Participarea terților la judecata” »

72 views