Legitima apărare – Legitima apărare prezumata

legitima apărareLegitima apărare este plasata de Codul penal în rândul cauzelor justificative care operează în rem. In vechiul Cod, legitima apărare era întemeiata pe lipsa de vinovăție celui care se apară. Legitima apărare reprezinta cauza justificativa care înlătura caracterul penal al faptei. Aceasta constând în apărarea realizata prin săvârșirea unei fapte prevazute de legea penala. Fapta săvârșita pentru a împiedica un atac material, direct, imediat și injust. Care pune în pericol persoana celui care se apară, a altuia, drepturile acestora sau un interes general. Dacă apărarea este proporționala cu gravitatea atacului. Excesului justificat de apărare reprezinta drept cauza de neimputabilitate în art. 26 C.pen., sub denumirea de exces neimputabil.
 
Pentru a putea fi invocata aceasta cauza justificativa trebuie îndeplinite anumite condiții. Condiții ce privesc atacul, cât și condiții care privesc apărarea. In lipsa cărora fapta nu va înlătura caracterul penal al faptei.

Continue reading “Legitima apărare – Legitima apărare prezumata” »

770 views