Ce reprezinta tacita relocatiune?

tacita relocatiuneTacita relocatiune reprezinta un nou contract de locațiune/de închiriere. Astfel, ca nu se prelungesc efectele contractului de locațiune vechi. Ci, se încheiere un nou contract de locațiune, însă pe durata nedeterminata. Poate fi spus, ca tacita relocatiune reprezinta un contract încheiat printr-un consimțământ tacit. Existenta unui nou contract presupune îndeplinirea condițiilor de validitate prevazute de art. 1179 C.civ. Adica capacitate, consimțământ, obiect, etc. Noul contract de locațiune are aceleași clauze. Dar, spre deosebire de locațiunea anterioara, operează pe durata nedeterminata. Ceea ce înseamnă ca, oricare dintre părți poate denunța unilateral noul contract de locațiune. Contractul încheiat pe durata nedeterminata poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre parți. – cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Iar, orice stipulație contrara se considera nescrisa.

Continue reading “Tacita relocatiune. Încetarea închirierii/locațiunii prin expirarea termenului” »

1.833 views