Archives

2 Articles

Poprirea asiguratorie – mijloc de indisponibilizare

by #recuperari-asigurari

poprirea asiguratoriePoprirea asiguratorie reprezinta o măsura asiguratorie ce are ca scop asigurarea părții, prin indisponibilizare. Poprirea asiguratorie nu reprezinta o măsură de executare silita, ci un mijloc procesual care intra în conținutul acțiunii civile. Aceasta măsură se poate înființa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporale. Bunurile asupra cărora se înființează poprirea asiguratorie trebuie sa fie bunuri urmaribile ale debitorului. De asemenea, aceste bunuri sunt datorate debitorului de o terță persoana sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile de înființare prevazute la art. 953 C.proc.civ. (adică cele de la înființarea măsurii sechestrului asigurător).

Continue reading “Poprirea asiguratorie – mijloc de indisponibilizare” »

42 views

Sechestrul asigurator – măsura de indisponibilizare a bunurilor urmăribile

by #recuperari-asigurari

sechestrul asiguratorSechestrul asigurator reprezinta măsura asiguratorie care consta în indisponibilizarea bunurilor mobile și. /sau imobile urmaribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care creditorului unei sume de bani va obține un titlu executoriu. – art. 952 C.proc.civ. Astfel, sechestrul asigurator poate fi aplicat doar în cazul în care litigiul principal are ca obiect plata unei sume de bani. Obiectul sechestrului asigurator îl pot forma doar bunurile (mobile / imobile) urmaribile ale debitorului. Aceste bunuri urmaribile se pot afla în posesia debitorului sau în posesia unui terț. 

Continue reading “Sechestrul asigurator – măsura de indisponibilizare a bunurilor urmăribile” »

121 views