Archives

2 Articles

Autoritatea părintească – interesul superior al copilului

by #recuperari-asigurari

Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinti. În regula generală, autoritatea părintească trebuie exercitată de ambii părinți. Conform art. 503 NCC “părintii exercita împreuna și în mod egal autoritatea părintească. Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului. Părinții îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. În caz de divorț exercitarea autorității părintești fată de copiii rezultați din căsătoria desfăcută se va face, de regula, tot în comun de către ambii părinți.

Continue reading “Autoritatea părintească – interesul superior al copilului” »

13 views

Răspunderea părinților pentru fapta prejudiciabila a minorului

by #recuperari-asigurari

răspunderea părințilorRăspunderea părinților pentru faptele minorilor va fi angajata pe temeiul lui art. 1.372 C.civ. Cel care în temeiul legii, al unui contract sau al unei hotărâri judecătorești are obligația de supraveghere a minorului răspunde pentru faptele acestuia. Răspunderea exista și în situația în care minorul este lipsit de discernământ, deci, nu răspunde pentru fapta proprie. Cel care este obligat la supraveghere va fi exonerat de răspundere numai dacă dovedește ca nu a putut împiedica fapta. Răspunderea părinților și al tutorilor, dovada poate fi făcută numai dacă probează ca fapta constituie urmarea altei cauze. decât modul în care părintii s-au îndeplinit îndatoririle ce decurg din exercițiul autorității părintești. Răspunderea vizează răspunderea pentru fapta minorului, cât și răspunderea pentru fapta celui pus sub interdicție.

Continue reading “Răspunderea părinților pentru fapta prejudiciabila a minorului” »

314 views