Archives

4 Articles

Locul deschiderii succesiunii

by #recuperari-asigurari

locul deschiderii succesiuni Locul deschiderii succesiunii este prevazut de Codul civil prin dispozițiile referitoare la moștenire în general. Trebuie precizat faptul ca patrimoniul defunctului se transmite prin moștenire legala dacă defunctul nu dispune altfel prin testament. Este posibil ca o parte din patrimoniul defunctului sa se transmită prin testament, iar cealaltă parte prin moștenire legala. Moștenirea reprezinta transmiterea patrimoniului defunctului (pers. fizica decedata) către una sau mai multe persoane în ființă. De asemenea, moștenirea se va deschide numai în momentul decesului persoanei care lasă moștenirea. Orice act juridic care are ca obiect o moștenire nedeschisa este sancționat cu nulitatea absoluta.

Continue reading “Locul deschiderii succesiunii” »

20 views

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. Cota succesorala

by #recuperari-asigurari

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor

Dreptul la moștenire al soțuluiDreptul la moștenire al soțului supraviețuitor exista indiferent de clasa de moștenitori cu care vine în concurs. Ceea ce înseamna ca soțul supraviețuitor are dreptul la moștenirea defunctului dacă sunt îndeplinite condițiile legii. Sotul supraviețuitor beneficiază de o rezerva succesorala și ii sunt acordate o serie de drepturi speciale. Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor este intentat pe calitatea acestuia de soț, nu pe gradul de rudenie. Astfel ca, calitatea de soț la data deschiderii moștenirii este esențială pentru a culege moștenirea sau partea din moștenire. Potrivit art. 970 C.civ. soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu exista o hotărâre de divorț definitiva. Concubinajul, oricât de durabil ar fi, nu conferă vocație succesorala legala concubinului supraviețuitor.

Continue reading “Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. Cota succesorala” »

125 views

Vânzarea unei moșteniri

by #recuperari-asigurari

Vânzarea unei moșteniri

Vânzarea unei moșteniri este o varietate a contractului de vânzare-cumpărare reglementata în art. 1747 – 1754 C.civ. Mai este cunoscuta în literatura de specialitate și sub denumirea de „vânzarea drepturilor succesorale”. (denumire improprie). Vânzarea unei moșteniri este valabila numai după deschiderea moștenirii. O moștenire nedeschisa nu poate fi înstrăinata nici cu consimțământul persoanei despre a cărei moștenire este vorba. Un eventual consimțământ fiind considerat imoral.

Vânzarea unei moșteniriVânzarea unei moșteniri are ca obiect întreg patrimoniul succesoral sau cota-parte indiviza asupra unei universalități. (dacă sunt mai multi moștenitori). Daca însa, moștenitorul legal sau testamentar vinde bunuri succesorale privite în mod individual. (și nu un patrimoniu). atunci nu vor fi aplicabile dispozițiile legale care reglementează vânzarea unei moșteniri. ci vor fi aplicabile dispozițiile privind vânzarea de drept comun (fiind o vânzare pura și simpla).

Continue reading “Vânzarea unei moșteniri” »

17 views

LEGEA APLICABILA – IN CAZUL SUCCESIUNII DE LEGI IN TIMP

by #recuperari-asigurari

Legea aplicabila actului juridic civil

legea aplicabilaLegea aplicabila actului juridic. Pentru actul juridic civil, legiuitorul a stabilit ca regula aplicarea legii civile în vigoare la data încheierii lui. Legea în vigoare la data încheierii actului juridic privește.: Condițiile de validitate. Nulitatea. Alte aspecte ce privesc încheierea acestuia. Alte cauze de ineficacitate. Regulile de interpretare a actului. Efectele actului juridic (chiar dacă aceste efecte se produc după intrarea în vigoare a unei legi noi ). Executarea obligațiilor asumate de părți. Încetarea actului juridic. „Contractul este supus dispozițiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea. Interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa”. Actele juridice lovite de nulitate absoluta/relativa la data întrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi. Aceeași dispoziție aplicându-se și altor cauza de ineficacitate. Neputând fi considerate valabile potrivit dispozițiilor legii noi

Continue reading “LEGEA APLICABILA – IN CAZUL SUCCESIUNII DE LEGI IN TIMP” »

430 views