Vânzarea unei moșteniri

Vânzarea unei moșteniri este o varietate a contractului de vânzare-cumpărare reglementata în art. 1747 – 1754 C.civ. Mai este cunoscuta în literatura de specialitate și sub denumirea de „vânzarea drepturilor succesorale”. (denumire improprie). Vânzarea unei moșteniri este valabila numai după deschiderea moștenirii. O moștenire nedeschisa nu poate fi înstrăinata nici cu consimțământul persoanei despre a cărei moștenire este vorba. Un eventual consimțământ fiind considerat imoral.

Vânzarea unei moșteniriVânzarea unei moșteniri are ca obiect întreg patrimoniul succesoral sau cota-parte indiviza asupra unei universalități. (dacă sunt mai multi moștenitori). Daca însa, moștenitorul legal sau testamentar vinde bunuri succesorale privite în mod individual. (și nu un patrimoniu). atunci nu vor fi aplicabile dispozițiile legale care reglementează vânzarea unei moșteniri. ci vor fi aplicabile dispozițiile privind vânzarea de drept comun (fiind o vânzare pura și simpla).

Continue reading “Vânzarea unei moșteniri” »

20 views