Dreptul de uzufruct: Folosința bunului altuia

Dreptul de uzufruct este definit de art. 703 C.civ. “posibilitatea de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia”. Însă, uzufructuarul are obligația de a conservă substanța. Uzufructul este un drept real principal, esențialmente temporar. Acest drept real conferă titularul sau atributul folosinței asupra lucrului altuia. De asemenea, există și obligația în sarcina titularului de a-i conservă substanța. Iar o altă obligație a uzufructuarului este aceea de a restitui proprietarului lucrul la încetarea uzufructului.
 
Dreptul de uzufruct este un drept:
  • real principal;
  • mobiliar sau imobiliar;
  • esențialmente temporar. In cazul persoanei fizice cel mult viager, iar în cazul persoanei juridice poate avea o durata de cel mult 30 de ani;
  • intransmisibil mortis causa, cesiunea uzufructului fiind posibilă numai prin acte juridice între vii.

Continue reading “Dreptul de uzufruct” »

146 views