Archives

3 Articles

Nulitate – Sanctiunea ce lipsește de efecte contractul

by #recuperari-asigurari

O instituie importanta în dreptul civil este reprezentata de nulitate. Astfel ca art. 1246 alin (1) C.civ. dispune ca. orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabila este supus nulității. Dacă prin lege nu se prevede o alta sancțiune. Nulitatea lipsește de efecte actul încheiat cu nerespectarea condițiilor prevazute de lege. Nulitatea intervine în cazul în care, la încheierea contractului. actului juridic civil, nu se respecta dispozițiile legale referitoare la condițiile de validitate ale acestuia. Astfel încât, acel contract nu va mai produce, în tot sau în parte, efecte juridice. Nulitatea este o sancțiune ce prezintă următoarele trăsături:

  • este o cauza care atrage ineficacitatea contractului;nulitate
  • produce efecte retroactive;
  • poate interveni fie în temeiul parților , fie în temeiul unei hotărâri judecătorești;
  • presupune un contract încheiat cu nerespectarea unei condiții de validitate;
  • se aplica oricărui act juridic;
  • cauza de nulitate exista în momentul încheierii actului juridic.

Continue reading “Nulitate – Sanctiunea ce lipsește de efecte contractul” »

410 views

Forma actului juridic civil

by #recuperari-asigurari

forma actului juridicPrin forma actului juridic civil înțelegem modalitatea de exteriorizarea manifestării de voința. Manifestare făcută cu intenția de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Forma actului juridic civil este guvernata de principiul comensualismului. Potrivit căruia, simpla manifestare de voință este nu numai necesara, dar și suficienta pentru ca actul juridic civil sa ia naștere în mod valabil. Sub aspectul formei care îmbracă manifestarea de voință. 

Continue reading “Forma actului juridic civil” »

553 views

Capacitatea de a incheia acte juridice

by #recuperari-asigurari

acte juridiceCapacitatea de a încheia acte juridice este o condiție de fond, esențială, de validitate și generala a actului juridic civil. Pentru persoanele juridice, regula, o constituie capacitatea de a dobândi orice drepturi și obligații civile. Afara de cele care prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice.

In cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, regula este subordonata specialității.

Continue reading “Capacitatea de a incheia acte juridice” »

73 views