Obligația de garanție contra evicțiunii

Obligația de garanțieVânzătorul, din cadrul unui contract de vânzare-cumpărare, are obligația sa-l garanteze pe cumpărător pe de o parte de liniștita folosința a lucrului. Adica obligația de garanție contra evicțiunii. Si, pe de alta parte, de utila folosința a lucrului. Adica obligația de garanție contra viciilor. Eventuala evicțiune consta fie în pierderea proprietății lucrului. fie în tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor sale de proprietar. Iar potrivit art. 1695 alin. 1 C.civ., „vânzătorul este de drept obligat sa-l garanteze pe cumpărător împotriva evicțiunii care l-ar împiedica total sau parțial în stăpânirea netulburata a bunului vândut”.
Continue reading “Obligația de garanție contra evicțiunii” »

109 views