preluarea datorieiNoul Cod civil permite prin preluarea datoriei transmiterea laturii pasive a raportului obligational. Adica transmiterea datoriei. Preluarea datoriei se realizează numai cu consimțământul creditorului, spre deosebire de cesiunea de creanță. Art. 1.599 C.civ., prevede ca obligația de a plați o suma de bani ori executarea altei prestații poate fi transmisa de debitor altei persoane:

Continue reading “Preluarea datoriei, transmiterea laturii pasive a raportului obligațional” »

118 views