Ce este darea în plată

Darea în plată. Alături de cesiunea de creanța în locul datoriei, sunt reglementate cu titlu indirect în cadrul plații, prin art. 1492 și 1493 C. civ. Primul text legal consacră în paragraful 1, principiul plații conforme [pe care îl regăsim și în prevederile art. 1516 alin. (1) C. civ.] și din care se desprinde limpede posibilitatea creditorului de a refuza orice altă prestație oferită de către debitor dacă nu este cea datorată. Darea în plată este operațiunea juridică dedusă din interpretarea acestui text legal. Text de lege care ne permite să constatăm că plata se poate efectua și prin oferirea unei alte prestații în locul celei datorate, dacă creditorul o acceptă.
 
Darea în platăDarea în plată este contractul. (și modul de stingere a obligației). care constă în acceptarea de către creditor. (la propunerea debitorului), de a primi o altă prestație în locul celei pe care debitorul era obligat inițial să o execute. Așadar, darea în plată se poate face numai cu consimțământul creditorului. El neputând fi ținut să primească un alt lucru decât cel ce i se datorează, chiar atunci când valoarea lucrului oferit este egală sau mai mare. [art. 1492 alin. (1) C. civ.]. Pe de altă parte, darea în plată reprezintă un act de dispoziție menit să asigure o plată.

Continue reading “Darea in plata – Legea 77/2016” »

54 views