Archives

2 Articles

Clauza de inalienabilitate

by #recuperari-asigurari

Clauza de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate: obligația de a nu înstrăina bunul dobândit într-un anumit termen. Invocarea clauzei este condiționată de îndeplinirea condițiilor proprii de valabilitate, cât și a condiției de valabilitate.

Instituirea clauzei de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate poate fi instituită printr-un act juridic (sau testament), putând fi expresă sau tacită. Clauza de inalienabilitate este valabilă numai dacă îndeplinește două condiții prevăzute de art.627 alin.(1) C.civ.:

  • Clauza de inalienabilitatese justifică pe un interes serios și legitim;
  • este instituită pe o perioada de cel mult 49 de ani (termenul curge de dată dobândirii bunului).

Dobânditorul poate solicita instanței. Dacă a dispărut interesul care justifică existenta clauzei de inalienabilitate ori când un interes superior o impune. Să fie autorizat să dispună de bun chiar înainte de împlinirea termenului pentru care a fost instituită clauza de inalienabilitate

Continue reading “Clauza de inalienabilitate” »

84 views

Forma actului juridic civil

by #recuperari-asigurari

forma actului juridicPrin forma actului juridic civil înțelegem modalitatea de exteriorizarea manifestării de voința. Manifestare făcută cu intenția de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Forma actului juridic civil este guvernata de principiul comensualismului. Potrivit căruia, simpla manifestare de voință este nu numai necesara, dar și suficienta pentru ca actul juridic civil sa ia naștere în mod valabil. Sub aspectul formei care îmbracă manifestarea de voință. 

Continue reading “Forma actului juridic civil” »

553 views