exercitarea unui dreptArt. 21 C.pen. reglementează trei cauze justificative, respectiv: 1. exercitarea unui drept recunoscut de lege (autorizarea legii); 2. îndeplinirea unei obligații impuse de lege cu respectarea condițiilor și limitelor prevazute de aceasta (ordinul legii); 3. îndeplinirea unei obligații impuse de autoritatea competenta, în forma prevazuta de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegala (comanda autorității legitime).

Continue reading “Exercitarea unui drept recunoscut de lege (autorizarea legii)” »

90 views