Contact Recuperari Daune Asigurari

Archives

2 Articles

Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj

by #recuperari-asigurari

Prejudiciul prin pierderea șanseiPrejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj este vizat de art. 1358 alin. 4 C.civ., care prevede posibilitatea reparării acestui tip de prejudiciu. Astfel, dacă fapta ilicita a determinat pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o paguba art. 1385 C.civ., – reparația va fi proporționala cu probabilitatea obținerii avantajului ori, după caz, a evitării pagubei. In aceasta situație se va avea în vedere și situația concreta a victimei. Aceasta situație este guvernata de ideea de probabilitate trebuie probata de persoana vătămată. Proba acestui prejudiciu se realizează în raport de împrejurările concrete.

Continue reading “Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj” »

48 views

Răspunderea pentru fapta proprie delictuala

by #recuperari-asigurari

răspunderea pentru faptaRăspunderea pentru fapta ilicita delictuala consta în obligația persoanei de a repara paguba cauzata prin propria fapta. Răspunderea este antrenata atât în cazul persoanei fizice, cât și în cazul persoanei juridice. Astfel, atunci când pers. juridica, prin reprezentanții săi, săvârșește o fapta ilicita, cauzatoare de prejudicii, este angajata răspunderea delictuala. Codul civil stabilește o răspundere directa a persoanei juridice ca urmare a faptei ilicite proprii. De esența răspunderii delictuale este cauzarea unui prejudiciu. Acest prejudiciu este rezultatul încalcarii drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane. Răspunderea pentru fapta ilicita reprezinta un raport juridic de obligații în care autorul faptei are obligația de a repara prejudiciul.

Continue reading “Răspunderea pentru fapta proprie delictuala” »

59 views