Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinti. În regula generală, autoritatea părintească trebuie exercitată de ambii părinți. Conform art. 503 NCC “părintii exercita împreuna și în mod egal autoritatea părintească. Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului. Părinții îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. În caz de divorț exercitarea autorității părintești fată de copiii rezultați din căsătoria desfăcută se va face, de regula, tot în comun de către ambii părinți.

Continue reading “Autoritatea părintească – interesul superior al copilului” »

13 views