Penalitățile de întârzierePenalitățile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadenta. Acestea se calculează pentru fiecare zi de întârziere. Începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitățile de întârziere au un nivel de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, iar penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Continue reading “Cum scapi de plata dobanzilor si de penalitățile de întârziere” »

26 views