poprirea asiguratoriePoprirea asiguratorie reprezinta o măsura asiguratorie ce are ca scop asigurarea părții, prin indisponibilizare. Poprirea asiguratorie nu reprezinta o măsură de executare silita, ci un mijloc procesual care intra în conținutul acțiunii civile. Aceasta măsură se poate înființa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporale. Bunurile asupra cărora se înființează poprirea asiguratorie trebuie sa fie bunuri urmaribile ale debitorului. De asemenea, aceste bunuri sunt datorate debitorului de o terță persoana sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile de înființare prevazute la art. 953 C.proc.civ. (adică cele de la înființarea măsurii sechestrului asigurător).

Continue reading “Poprirea asiguratorie – mijloc de indisponibilizare” »

42 views