Archives

2 Articles

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

by #recuperari-asigurari

prejudiciile cauzate de animalePrejudiciile cauzate de animale reprezinta o forma de răspundere civila ce da naștere unei obligații de reparare a prejudiciului. Astfel, proprietarul unui animal ori cel care se servește de el răspunde, independent de orice culpa, de prejudiciul cauzat de animal. Răspunderea este astfel antrenata chiar și în situația în care animalul scapă de sub paza acestor persoane. Răspunderea va reveni persoanei care la momentul producerii prejudiciului deținea paza juridica.

Continue reading “Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale” »

479 views

Răspunderea părinților pentru fapta prejudiciabila a minorului

by #recuperari-asigurari

răspunderea părințilorRăspunderea părinților pentru faptele minorilor va fi angajata pe temeiul lui art. 1.372 C.civ. Cel care în temeiul legii, al unui contract sau al unei hotărâri judecătorești are obligația de supraveghere a minorului răspunde pentru faptele acestuia. Răspunderea exista și în situația în care minorul este lipsit de discernământ, deci, nu răspunde pentru fapta proprie. Cel care este obligat la supraveghere va fi exonerat de răspundere numai dacă dovedește ca nu a putut împiedica fapta. Răspunderea părinților și al tutorilor, dovada poate fi făcută numai dacă probează ca fapta constituie urmarea altei cauze. decât modul în care părintii s-au îndeplinit îndatoririle ce decurg din exercițiul autorității părintești. Răspunderea vizează răspunderea pentru fapta minorului, cât și răspunderea pentru fapta celui pus sub interdicție.

Continue reading “Răspunderea părinților pentru fapta prejudiciabila a minorului” »

376 views