acte juridiceCapacitatea de a încheia acte juridice este o condiție de fond, esențială, de validitate și generala a actului juridic civil. Pentru persoanele juridice, regula, o constituie capacitatea de a dobândi orice drepturi și obligații civile. Afara de cele care prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice.

In cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, regula este subordonata specialității.

Continue reading “Capacitatea de a incheia acte juridice” »

73 views