Archives

2 Articles

Achiesarea paratului la pretențiile reclamantului

by #recuperari-asigurari

achiesareaAchiesarea paratului la pretențiile reclamantului are o semnificație atât de ordin probator (mărturisire), cât și un act de dispoziție. Recunoașterea pretențiilor reclamantului reprezinta renunțarea paratului la mijloacele pe care legea i le pune la dispoziție pentru a se apăra. Achiesarea paratului poate fi parțială sau totala. Achiesarea totala a paratului se poate realiza numai pe calea unei mărturisiri pure și simple. Mărturisirea calificata și mărturisirea complexa nu pot fi considerate achiesare. In ambele cazuri, în fapt, paratul nu recunoaște pretențiile reclamantului. Achiesarea paratului poate fi atât judiciara, cât și extrajudiciara. Recunoașterea pretențiilor reclamantului poate fi făcută atât verbal în fata instantei, cât și în scris, prin înscris sub semnătură privata sau autentic.

Continue reading “Achiesarea paratului la pretențiile reclamantului” »

1.229 views

Renunțarea la dreptul subiectiv pretins, act de dispoziție al reclamantului

by #recuperari-asigurari

Renunțarea la dreptulAlături de renunțarea la judecata, o alta forma a desistării reclamantului o reprezinta renunțarea la dreptul subiectiv pretins. Potrivit art. 408 C.proc.civ., reclamantul poate, in tot cursul procesului, sa renunțe la însuși dreptul pretins, dacă poate dispune de acesta. Renunțarea la dreptul pretins nu este condiționata de acordul paratului. Astfel, indiferent de momentul în care intervine renunțarea la drept, acordul paratului nu este necesar. Reclamantul trebuie sa aibă capacitatea de dispune și sa fie vorba de un drept cu privire la care se poate dispune. Necesara capacitate deplina de exercițiu și de un drept asupra căruia se poate tranzacționa.

Continue reading “Renunțarea la dreptul subiectiv pretins, act de dispoziție al reclamantului” »

307 views