O instituie importanta în dreptul civil este reprezentata de nulitate. Astfel ca art. 1246 alin (1) C.civ. dispune ca. orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabila este supus nulității. Dacă prin lege nu se prevede o alta sancțiune. Nulitatea lipsește de efecte actul încheiat cu nerespectarea condițiilor prevazute de lege. Nulitatea intervine în cazul în care, la încheierea contractului. actului juridic civil, nu se respecta dispozițiile legale referitoare la condițiile de validitate ale acestuia. Astfel încât, acel contract nu va mai produce, în tot sau în parte, efecte juridice. Nulitatea este o sancțiune ce prezintă următoarele trăsături:

  • este o cauza care atrage ineficacitatea contractului;nulitate
  • produce efecte retroactive;
  • poate interveni fie în temeiul parților , fie în temeiul unei hotărâri judecătorești;
  • presupune un contract încheiat cu nerespectarea unei condiții de validitate;
  • se aplica oricărui act juridic;
  • cauza de nulitate exista în momentul încheierii actului juridic.

Continue reading “Nulitate – Sanctiunea ce lipsește de efecte contractul” »

410 views