Prejudiciul prin pierderea șanseiPrejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj este vizat de art. 1358 alin. 4 C.civ., care prevede posibilitatea reparării acestui tip de prejudiciu. Astfel, dacă fapta ilicita a determinat pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o paguba art. 1385 C.civ., – reparația va fi proporționala cu probabilitatea obținerii avantajului ori, după caz, a evitării pagubei. In aceasta situație se va avea în vedere și situația concreta a victimei. Aceasta situație este guvernata de ideea de probabilitate trebuie probata de persoana vătămată. Proba acestui prejudiciu se realizează în raport de împrejurările concrete.

Continue reading “Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj” »

43 views