subrogația Subrogația în drepturile creditorului prin plata creanței este un mijloc de transmitere legala sau convențional a dreptului de creanța. Creanța se transmite cu toate garanțiile și accesoriile sale, către un terț care a plătit creditorul inițial, în locul debitorului. Plata prin subrogație are ca efect stingerea creanței fata de creditorul inițial. Dar debitorul rămâne în continuare obligat fata de solvens, care devine noul sau creditor. Acest mijloc de plata este de doua feluri :

  • Subrogație legala;
  • Subrogație convenționala. Care poate fi consimțită de către debitor sau consimțită de către creditor
Indiferent de izvor, efectele subrogației sunt aceleași. In condițiile art. 1598 NCC subrogația poate fi totala sau parțiala.

Continue reading “Subrogatia in drepturile creditorului” »

428 views