2

Archives

2 Articles

Locul deschiderii succesiunii

by #recuperari-asigurari

locul deschiderii succesiuni Locul deschiderii succesiunii este prevazut de Codul civil prin dispozițiile referitoare la moștenire în general. Trebuie precizat faptul ca patrimoniul defunctului se transmite prin moștenire legala dacă defunctul nu dispune altfel prin testament. Este posibil ca o parte din patrimoniul defunctului sa se transmită prin testament, iar cealaltă parte prin moștenire legala. Moștenirea reprezinta transmiterea patrimoniului defunctului (pers. fizica decedata) către una sau mai multe persoane în ființă. De asemenea, moștenirea se va deschide numai în momentul decesului persoanei care lasă moștenirea. Orice act juridic care are ca obiect o moștenire nedeschisa este sancționat cu nulitatea absoluta.

Continue reading “Locul deschiderii succesiunii” »

21 views

Vânzarea unei moșteniri

by #recuperari-asigurari

Vânzarea unei moșteniri

Vânzarea unei moșteniri este o varietate a contractului de vânzare-cumpărare reglementata în art. 1747 – 1754 C.civ. Mai este cunoscuta în literatura de specialitate și sub denumirea de „vânzarea drepturilor succesorale”. (denumire improprie). Vânzarea unei moșteniri este valabila numai după deschiderea moștenirii. O moștenire nedeschisa nu poate fi înstrăinata nici cu consimțământul persoanei despre a cărei moștenire este vorba. Un eventual consimțământ fiind considerat imoral.

Vânzarea unei moșteniriVânzarea unei moșteniri are ca obiect întreg patrimoniul succesoral sau cota-parte indiviza asupra unei universalități. (dacă sunt mai multi moștenitori). Daca însa, moștenitorul legal sau testamentar vinde bunuri succesorale privite în mod individual. (și nu un patrimoniu). atunci nu vor fi aplicabile dispozițiile legale care reglementează vânzarea unei moșteniri. ci vor fi aplicabile dispozițiile privind vânzarea de drept comun (fiind o vânzare pura și simpla).

Continue reading “Vânzarea unei moșteniri” »

20 views