Viciile posesiei potrivit dispozițiilor legale

Viciile posesiei: Posesia reprezinta stăpânirea în fapt a unui lucru,care, din punct de vedere al posesorului, apare ca o exteriorizare a atributelor unui drept real principal (drept de proprietate sau un alt drept real principal). Pentru a produce efectele prevazute de lege, în principiu, nu este suficient ca posesorul sa aibă elementul material și elementul psihologic al posesiei, ci mai este necesar ca posesia sa fie și utila, adică neviciata.

viciile posesieiViciile posesiei: Art. 922 alin.(1) C.civ., stabilește ca, în afara excepțiilor prevazute de lege, doar o posesie utila poate conduce la producerea efectelor juridice. Iar alin. (2) se referă în mod direct la viciile posesiei, prevăzând ca reprezinta o posesie viciata, posesia discontinua, violenta și clandestina. Pe cale de consecința, printre viciile posesiei nu se mai regăsește echivocul. De asemenea, reaua-credința nu constituia una dintre viciile posesiei. Prin urmare, în cazul relei-credințe, neproducerea anumitor efecte juridice ale posesiei nu se datorează împrejurării ca posesia nu ar fi utila, ci împrejurării ca legea condiționează efectele respective de exercitarea unei posesii de buna-credință.

Continue reading “Viciile posesiei” »

1.004 views