Form Submission 22

Archives

2 Articles

Viciile posesiei

by #recuperari-asigurari

Viciile posesiei potrivit dispozițiilor legale

Viciile posesiei: Posesia reprezinta stăpânirea în fapt a unui lucru,care, din punct de vedere al posesorului, apare ca o exteriorizare a atributelor unui drept real principal (drept de proprietate sau un alt drept real principal). Pentru a produce efectele prevazute de lege, în principiu, nu este suficient ca posesorul sa aibă elementul material și elementul psihologic al posesiei, ci mai este necesar ca posesia sa fie și utila, adică neviciata.

viciile posesieiViciile posesiei: Art. 922 alin.(1) C.civ., stabilește ca, în afara excepțiilor prevazute de lege, doar o posesie utila poate conduce la producerea efectelor juridice. Iar alin. (2) se referă în mod direct la viciile posesiei, prevăzând ca reprezinta o posesie viciata, posesia discontinua, violenta și clandestina. Pe cale de consecința, printre viciile posesiei nu se mai regăsește echivocul. De asemenea, reaua-credința nu constituia una dintre viciile posesiei. Prin urmare, în cazul relei-credințe, neproducerea anumitor efecte juridice ale posesiei nu se datorează împrejurării ca posesia nu ar fi utila, ci împrejurării ca legea condiționează efectele respective de exercitarea unei posesii de buna-credință.

Continue reading “Viciile posesiei” »

634 views

Consimtamantul – Viciu de consimtamant

by #recuperari-asigurari

ConsimțământulConsimțământul reprezinta manifestarea de voință a unei persoane în vederea încheierii ori săvârșirii unui act juridic. Pentru a produce efecte consimțământul trebuie sa fie conștient , liber și neviciat. Manifestarea de voință poate fi exteriorizata expres sau tacit. Pentru anumite acte juridice este necesara manifestarea expresa a voinței. Consimțământul poate fi exprimat verbal, în scris sau printr-un comportament care, potrivit legii. convenției parților, practicilor statornice intre acestea sau uzanțelor, nu lasă nicio îndoială asupra intenției  de a produce efecte juridice. In legătură cu exteriorizarea consimțământului, se mai ridica problema valorii juridice a tăcerii. Adica dacă tăcerea valorează consimțământ exteriorizat. Astfel ca răspunsul este, în principiu nu- tăcerea nu valorează consimțământ exteriorizat. Prin excepție, tăcerea valorează consimțământ în următoarele cazuri:

  • când legea prevede expres aceasta (ex: tacita relocatiune);
  • dacă părțile au atribuit expres tăcerii o anumita semnificație juridica. Ex: cazul stabilirii modalității de reînnoire a unei convenții sau de denunțare a acesteia;
  • când tăcerea are valoarea de consimțământ potrivit obiceiului sau uzurilor profesionale.

Continue reading “Consimtamantul – Viciu de consimtamant” »

332 views