Viciile posesiei si efectele produse de aceste vicii lucrului stapanit

Viciile posesiei

by #recuperari-asigurari

Viciile posesiei potrivit dispozițiilor legale

Viciile posesiei: Posesia reprezinta stăpânirea în fapt a unui lucru,care, din punct de vedere al posesorului, apare ca o exteriorizare a atributelor unui drept real principal (drept de proprietate sau un alt drept real principal). Pentru a produce efectele prevazute de lege, în principiu, nu este suficient ca posesorul sa aibă elementul material și elementul psihologic al posesiei, ci mai este necesar ca posesia sa fie și utila, adică neviciata.

viciile posesieiViciile posesiei: Art. 922 alin.(1) C.civ., stabilește ca, în afara excepțiilor prevazute de lege, doar o posesie utila poate conduce la producerea efectelor juridice. Iar alin. (2) se referă în mod direct la viciile posesiei, prevăzând ca reprezinta o posesie viciata, posesia discontinua, violenta și clandestina. Pe cale de consecința, printre viciile posesiei nu se mai regăsește echivocul. De asemenea, reaua-credința nu constituia una dintre viciile posesiei. Prin urmare, în cazul relei-credințe, neproducerea anumitor efecte juridice ale posesiei nu se datorează împrejurării ca posesia nu ar fi utila, ci împrejurării ca legea condiționează efectele respective de exercitarea unei posesii de buna-credință.

Dispozițiile legale, prevăd ca viciile posesiei suspenda cursul uzucapiunii. Astfel, o posesie de rea-credința nu va suspenda cursul uzucapiunii.

Codul civil instituie o prezumție relativa, conform căreia posesia este prezumata a fi utila pana la proba contrara. Iar, în ceea ce privește transformarea unei posesii viciate în posesie utila, posesia viciata devine utila odată cu încetarea viciului.

Discontinuitatea ( Viciile Posesiei )

Posesia este discontinua atât timp cât posesorul o exercita cu intermitente anormale în raport cu natura bunului”. Intermitenta anormala este o chestiune de fapt, lăsata la aprecierea instantei, în funcție de natura bunului asupra căruia se exercita posesia. Trebuie sa se facă dovada faptului ca s-a exercitat o posesie asupra bunului la începutul și la sfârșitul perioadei pretinse. Urmând ca pentru timpul scurs sa se aplice o prezumție simpla de posesie. Dovedirea întregii perioade de timp ar fi practic imposibila. Este un viciu temporar, absolut și aplicabil într-o mai mare măsura bunurilor imobile.

Violenta ( Viciile Posesiei )

Posesia este tulburata atât timp cât este dobândita sau conservata prin acte de violenta fizica sau morala, care nu au fost provocate de o alta persoana”. Acest viciu privește fie intrarea în posesie, fie menținerea posesiei. Dar, posesia nu va fi afectata de acest viciu dacă posesorul își menține posesia răspunzând la actele de violenta ce provin de la persoana care intenționează sa-l deposedeze. Este un viciu temporar, relativ și aplicabil în aceeași măsura bunurilor mobile și imobile.

Clandestinitatea ( Viciile posesiei )

Posesia este clandestina, dacă se exercita astfel încât nu poate fi cunoscuta”. Cunoașterea de către proprietar a împrejurării ca bunul sau se afla în posesia unei alte persoane nu este o condiție ca posesia respectiva sa fie utila, cata vreme posesia nu a fost exercitata pe ascuns. Este un viciu temporar, relativ și aplicabil îndeosebi bunurilor mobile.