Violarea vieții private infracțiune pedepsita cu inchisoarea

Violarea vieții private reprezinta infractiune

by #recuperari-asigurari

Violarea vieții private pedepsita numai pentru actele săvârșite după intrarea în vigoare a Noului Cod Penal.

Violarea vieții privateViolarea vieții private introdusa în NCP de art.226 se poate săvârși în trei modalități normative și anume:

  1. atingerea adusa vieții private, fără drept, prin. :fotografierea. captarea sau înregistrarea de imagini. ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane. aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private;
  2. divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor. convorbirilor ori a imaginilor unei persoane. aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private, către o alta persoana sau către public;
  3. plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video. In scopul săvârșirii faptei în primele doua variante prezentate mai sus.

Infracțiunea de violarea vieții private este condiționată de plângerea prealabila a persoanei vătămate. Insa numai în cazul săvârșirii acesteia în cazul modalităților normative prevazute de pct. 1 si 2.

Fapta constituie infracțiune dacă este săvârșită după 1 februarie 2014

Ținând cont de principiul legalității incriminării infracțiunea de violarea vieții private poate fi reținută. :numai cu privire la faptele săvârșite după intrarea în vigoare a legii noi, adică după 1 februarie 2014. In cazul faptelor săvârșite în forma continua sau continuata, a căror executare a început sub imperiul C.pen. și s-a epuizat sub legea noua, instanta va avea în vedere la pronunțare numai actele săvârșite după intrarea în vigoare a NCP.

Violarea vieții private în jurisprudență și în reglementarea CEDO

Infracțiunea prevazuta de art. 266 NCP. are ca obiect juridic intimitatea vieții private a persoanei fizice și relațiile sociale ce sa nasc și se dezvolta în jurul acestei valori sociale. Codul penal nu definește noțiunea de viata privata. Urmând astfel jurisprudența C.E.D.O. care arata ca nu este posibil și nici necesar a încerca definirea de o maniera exhaustiva a noțiunii de viata privata. Din perspectiva Convenției europene și a jurisprudenței instantelor de la Strasbourg. :doctrina a apreciat ca în legătură cu aceasta nu exista o definiție exacta. Conținutul ei modificându-se în funcție de mai multi factori, dintre care. :perioada la care se raportează, mediul și societatea în care individul își petrece viata. Respectarea vieții private a unei persoane a unei persoane implica garantarea integrității fizice și morale ale persoanei. Precum și a identității personale sau sociale. De asemenea, respectarea informațiilor persoanele, a sexualității, a spatiilor personale sau private.
 
Deși exista mai multe modalități prin care poate fi adusa atingere vieții private, legiuitorul a înțeles sa aducă sub sfera ilicitului penal numai. :acele modalități enumerate în mod expres prin cele trei variante normative. Atingerea adusa vieții private unei persoane, în alte modalități decât cele prevazute de art. 226 NCP va putea atrage răspunderea delictuala a făptuitorului.

De către cine poate fi săvârșită infracțiunea?

Violarea vieții private poate fi săvârșită de orice persoana fizica sau juridica (necircumstanțiată) cu capacitate penala. Poate fi subiect activ al infracțiunii și proprietarul locuinței, încăperii, dependinței. Ex: în ipoteza în care a închiriat locuința persoanei vătămate, iar înainte de a o închiria instalează dispozitive tehnice de captare a imaginilor. Subiectul pasiv al infracțiunii de violarea vieții private poate fi numai o persoana fizica în viata. Infracțiunea nu poate avea ca subiect pasiv o persoana juridica. Codul penal face referire la persoana aflata într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta. Sau la convorbirile private purtate de o persoana.

Legiuitorul a prevazut și cauze justificative ale infracțiunii:

  • atingerea adusa vieții private de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele. convorbirile sau imaginile. Daca justifica un interes legitim. Ex: ipoteza în care discuția dintre doi soți separați în fapt este înregistrată de unul dintre aceștia pentru a o putea folosi ulterior în procesul de divorț.
  • dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzita de făptuitor.
  • dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni.
  • dacă surprinde faptele de interes public, care au semnificație pentru viata comunității. Si a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

Pedepsirea infracțiunii de violarea vieții private

Infracțiunea de violarea vieții private se pedepsește:
  • cu închisoarea de la 1 luna la 6 luni sau amenda, pentru modalitatea prevazuta la art.226 alin (1);
  • cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda, pentru modalitatea prevazuta de art.226 alin(2);
  • cu închisoarea de la 1 la 5 ani, pentru modalitatea prevazuta de art.266 alin(3).