Lipsa de folosinta

Conform art. 25 din Norma 20/2017 ASF, modificata prin Norma 18/2022

(1) Despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv pentru înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, sunt stabilite pe baza documentelor justificative care dovedesc prejudiciul suferit ca urmare a im-posibilităţii utilizării vehiculului avariat.
 
(2) Perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a ve-hiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, este peri-oada de timp în care proprietarul poate proceda la repararea acestuia, atunci când vehiculul nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic, conform alin. (3)-(6).
 
(3) În cazul în care proprietarul procedează la repararea unui vehicul avariat care nu se înca-drează în situaţia de daună totală economică, perioada menţionată la alin. (2) se consideră peri-oada cuprinsă între data avizării daunei şi data constatării avariilor de către asigurător, la care se adaugă:
 
a) perioada în care proprietarul efectuează demersurile necesare introducerii în reparaţie a ve-hiculului, fără ca aceasta să depăşească 3 zile lucrătoare de la data efectuării constatării avariilor de către asigurătorul RCA; şi
 
b) perioada de timp justificată necesară reparării vehiculului avariat într-o unitate reparatoare auto; aceasta începe de la data semnării documentelor care fac dovada introducerii în reparaţie a vehiculului.
 
(4) În cazul vehiculelor avariate a căror utilizare nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic, care se încadrează în categoria daunelor totale economice şi nu se mai repară, perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclu-siv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avari-at, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada cuprinsă între data avizării daunei şi data la care asigurătorul RCA înaintează oferta de despăgubire.
 
(5) Perioada cuprinsă între data avizării daunei şi data constatării avariilor de către asigurătorul RCA poate fi invocată de către persoana prejudiciată numai în condiţiile în care aceasta permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat şi asigură condiţiile necesare în vederea efectuării constatării avariilor.”
 
(6) Perioada prevăzută la alin. (3) se prelungeşte corespunzător cu perioada în care vehiculul nu poate fi introdus în reparaţie atunci când asigurătorul RCA efectuează cercetări suplimentare.”
 
Conform dispozitiilor legale, persoana prejudiciata poate beneficia de masina la schimb incepand cu data avizarii daunei la societatea de asigurari si pana la finalizarea serviilor de reparatii sau pana la inaintarea ofertei de dauna totala economica!
 
Acest beneficiu reprezinta un drept stabilit de catre legiuitor si nu poate fi refuzat de catre societatea de asigurari!
 
În cazul în care asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenele legale sau și le îndeplinește în mod defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, persoana păgubită are dreptul de a primi penalități de întârziere, în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere, așa cum dispun prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017.
 
Societatea noastra intra in categoria entitatilor autorizate care pot oferi autoturism la schimb pe perioada indisponibilizarii autoturismului dumneavoastra. Prin flota noastra de autoturisme acoperim toate clasele auto!
 
De asemenea, in cazul in care intampinati dificultati in procedura de avizare a socie-tatii de asigurari privind producerea riscului asigurat, ne puteti contacta pentru a primi o oferta de colaborare in acest sens!
 
In privinta serviciilor de reparatii, prin colaboratorii nostri, va putem consilia in priv-inta alegerii unei unitati reparatoare (service auto) autorizata RAR care sa remedieze avar-iile inregistrate de autoturismul dvs!

Pentru o oferta personalizata în vederea activității de recuperarea despăgubirilor de la asigurător, va rugam sa ne contactați

Formular de contact    GO TOP