Penalități de întârziere & despăgubiri - Nerespectarea termenelor de plata
Recuperari Asigurari - Insurance Collect

Penalități de întârziere & despăgubiri – Nerespectarea termenelor de plata

Penalități de întârziere: sancționarea conduitei necorespunzătoare a asigurătorului. A fi victima unui accident auto reprezinta o situație în care niciunul dintre noi nu dorim sa ne regăsim. Insa, din nefericire, ne putem confrunta cu aceasta în orice moment al vieții noastre. Astfel încât atât victima, cât și rudele acesteia beneficiază de o serie de drepturi.

About The Gallery

penalități

Insurance Collect

Societate specializata în asigurări și despăgubiri datorate de către asigurător

Producerea unui accident rutier care se soldează cu moarta victimei. sau vătămarea corporala a acesteia determina începerea cercetărilor împotriva făptuitorului. Cu posibilitatea ca partea vătămata (însăși victima ori aparținătorii săi – în caz de deces). sa se constituie parte civila, pana într-un anumit moment procesual. In vederea acoperirii prejudiciului suferit.

Penalități

Răspunderea făptuitorului în cazul producerii accidentului rutier

In cazul producerii unui accident auto. răspunderea făptuitorului, pentru prejudiciul produs este angajata pe temeiul dispozițiilor art.19 C.proc.pen. și următoarele coroborat cu dispozițiile prevazute de art. 1349, art. 1357 și următoarele C.civ., reprezentând o forma concreta a răspunderii pentru fapta proprie.

Art. 19 C.proc.pen.:

Acțiunea civila exercitata în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civila delictuala a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale. Acțiunea civila se exercita de persoana vătămată sau de succesorii acesteia. Care se constituie parte civila împotriva inculpatului și, după caz, a părții responsabile civilmente. Repararea prejudiciului material și moral se face potrivit dispozițiilor legii civile.

Art. 1349 C.civ.

Orice persoana are îndatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune. Si sa nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă aceasta îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabilește prin lege speciala.

Art. 1357 C.civ.

Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, săvârșită cu vinovăție, este obligat sa îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpa.

Sumele care pot fi solicitate cu titlu de despăgubire de la asigurător

Legislația în materie de asigurări condiționează acordarea de despăgubiri de către asigurător de existenta unui contract de asigurare. Despăgubirile acordate cuprind sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune și cheltuielile de judecata. Despăgubiri care se vor acorda atât în caz de vătămare corporala cât și de deces. Despăgubirile care pot fi acordate vizează atât pierderile cu caracter patrimonial, cât și pierderile cu caracter nepatrimonial. Cat privește limita maxima a sumei care poate fi acordata, aceasta va fi menționata în conținutul poliței de asigurare. Legislația reglementând un plafon maxim general de 5.000.000 euro.

Mijloacele legale prin care se solicita acordarea de despăgubiri – penalități.

Persoana vătămată are doua posibilități legale prin care poate solicita acoperirea prejudiciului din partea asigurătorului:

1. Formularea unei acțiuni civile împotriva asigurătorului.

Acțiune întemeiată pe normele de drept comun care guvernează răspunderea pentru fapta proprie și contractul de asigurare. Principiul aplicabil fiind cel al subsidiaritatii răspunderii făptuitorului fata de asigurător. Acesta din urma răspunzând în limita poliței de asigurare, iar făptuitorul pentru ce depășește cuantumul acesteia. Persoana vătămată va chema în judecata atât asigurătorul cât și asiguratul, acesta fiind cadrul procesual corect și complet. Normele legale permit și formularea unei acțiuni în răspundere exclusiv împotriva persoanei care a produs accidentul. Insa, o acțiune formulata împotriva asigurătorului este mult mai eficienta. Gradul de solvabilitate al acestuia fiind net superior fată de cel al făptuitorului.

2. Sesizarea asigurătorului cu o cerere de despăgubire.

Cererea are un caracter non-litigios, procedura este reglementata de prevederile Ordinului nr. 54/2016. Persoana prejudiciata va formula o cerere către asigurător sau către Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, după caz. Asigurătorul are obligația de a soluționa cererea formulata în termen de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat. Fie în sensul aprobării solicitării, printr-o oferta de despăgubire, fie în sensul notificării motivelor pentru care cererea nu a fost aprobata. Daca în termen de 3 luni de la avizarea dosarului, asigurătorul nu a notificat solicitantului motivele respingerii cererii, asigurătorul este obligat la achitarea sumei respective. Plata efectiva a despăgubirilor se va realiza în termen de 10 zile de la data depunerii ultimului document justificativ. Insa înăuntrul termenului de 3 luni menționat mai sus. De asemenea, dacă termenele menționate nu sunt respectate, solicitantul va avea dreptul la penalități în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Sesizarea instantei de judecata de către partea vătămata cu o acțiune în răspundere împotriva asigurătorului. :nu este condiționată de parcurgerea procedurii sesizării asigurătorului. Dreptul la acțiune putând fi exercitat independent de formularea unei cereri către asigurător. Penalități de întârziere vor fi datorate de la data scadentei plații despăgubirilor stabilite prin hotărâre definitiva.

Vătămare corporala, deces sau penalități de întârziere? Contactează-ne!

Relațiile cu clienții noștri sunt bazate pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate și confidențialitate. In cel mult 24 ore sa primiți un răspuns corect și precis, garantat profesional.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi dezvăluite. Îți garantăm plata despăgubirilor și penalități de întârziere.

Va ajutam sa încasați despăgubiri și penalități pe care asigurătorul vi le datorează, indiferent de calea aleasa de către dvs. Luptam împotriva conduitei necorespunzătoare a firmelor de asigurări.