Recuperari creante

Insurance Collect
societate profesionala de recuperări creanțe/ debite

Insurance Collect desfășoară o procedura profesionala de recuperări creanțe. Procedura este realizata în vederea creanțelor restante. Alături de debitele restante se colectează și dobânzile, majorările și penalitățile aferente creanței. De asemenea, se va monitoriza și îndeplinirea obligației de plata către clienții noștri. Activitatea de recuperări creanțe se realizează prin utilizarea tuturor mijloacelor legale. Aceste mijloace legale conduc atât la încasarea datoriei, cât și la verificarea debitorului.

Recuperari creante

Activitatea realizata de societatea noastră este oficiala și se respectă atât standardele legale cât și cele morale. Aceste metode ne-au impus pe piața de profil ca fiind o societate de recuperări debite veritabilă și cu rezultate notabile. Aveți nevoie de un partener care sa va sprijine în activitatea de recuperări creanțe. Societatea noastră sa asigura acest parteneriat, cu servicii de top, rapide și eficiente. Transmiterea dosarelor către societatea noastră se realizează prin email, curierat sau posta. De asemenea, dosarele litigioase pot fi preluate și de la sediul dvs. de către curierii noștri. Dupa o analiza a priori a dosarului se va semna un contract de colaborare. Contractul de colaborare ne mandatează în vederea derulării procedurii de recuperări de creanțe.

Modalități și proceduri de
recuperări creanțe realizată de către Insurance Collect

Întârzierea plaților datorate crează consecințe nefaste din punct de vedere economic și moral. Aceste consecințe se pot datora și imposibilității recuperării în termen a unei creanțe. Aceste situații se pot naște din reaua credința a debitorului. /prin refuzul nejustificat de de a respecta obligația de plata. /sau în situația unor dificultăți financiare. Pentru evitarea acestor situații se impune o rezolvare rapida și eficienta. Acesta rezolvare tinde sa diminueze consecințele negative create de întârzierea plaților datorate. Pe lângă creanța datorata se vor percepe și penalitățile aferente întârzierii de plata. Societatea noastră exercita atât o procedura extrajudiciara, cât și judiciara de recuperare. Strategia se realizează împreună cu clientul și în baza dispozițiilor legale.

Procedura amiabila de recuperări creanțe (extrajudiciara)

In cadrul acestei proceduri se urmărește cadrul standard de lucru, adică contactarea debitorului atât în scris, cât și telefonic. Astfel ca, se urmărește găsirea, împreuna cu debitorul, a unei modalități convenționale de achitare a debitului restant. Pe calea acestei proceduri debitorul este somat, printr-o notificare, sa plătească sumele datorate. Prin notificare debitorul este pus în întârziere, acordându-i-se un termen de plata. In notificare se va specifica situația ca debitorul este somat sa plătească suma de bani. Suma de bani reprezentând creanța, precum și dobânda legala. De asemenea, pot fi solicitate, după caz, și alte sume, potrivit prevederilor contractuale. Este indicat sa se urmărească, în măsura posibilităților, recuperarea creanțelor încă din faza amiabila.

Procedura judiciara de recuperări creanțe (judiciara)

 Insurance Collect asigura recuperarea debitelor pe cale judecătoreasca. Aceasta procedura este pusa în practica în situația debitorilor nu au reacționat favorabil la procedura amiabila. Procedura este demarata când debitorul nu și-a respectat angajamentul de plata. Precum și atunci când debitorul nu reacționează la demersurile noastre. Se vor folosi toate metodele legale ce crează o presiune psihologica asupra debitorului. Aceste metode au natura sa-l determine pe debitor sa plătească debitul restant. Sunt astfel de mijloace: notificarea administratorului blocului unde locuiește debitorul. Notificările trimise la locul de munca. Solicitările realizate la Cartea Funciara de aplicare a interdicție de înstrăinare. Înscrierea persoanei în Lista Neagra a Debitorilor. In funcție de împrejurarea specifica fiecărei situații se poate opta și pentru alte proceduri legale.

  • Adoptam o politica de preț bazată pe comisioanele percepute, ca procent din suma efectiv recuperata. Comisioane care se plătesc de către client numai și dacă se recuperează suma restanta.
  • Colaborarea cu noi nu exclude existenta unui propriu departament juridic. Departament care va avea posibilitatea de a se implica în rezolvarea problemelor existente.
  • Aveți posibilitatea sa inserați în contractele încheiate cu partenerii dumneavoastră faptul ca. : "în caz de neplata", veți apela la serviciile noastre pentru recuperarea creanțelor.
Pentru o oferta personalizata în vederea activității de recuperarea despăgubirilor de la asigurător, va rugam sa ne contactați

Formular de contact    GO TOP